top of page
Przed pierwszą wizytą

Zgłoszenie się na konsultację do psychologa to pierwszy krok do rozwiązania problemu. Jednak decyzja o skorzystaniu z takiej pomocy bywa trudna. Naturalnym jest niepokój czy nawet lęk, który odczuwa człowiek w nowych sytuacjach. Jeśli zgłosiłeś się, to znaczy że chcesz zawalczyć o własne szczęście. Pamiętaj, że jestem po to, aby Ci pomóc, bez oceniania, krytykowania.

Możesz zastanowić się nad celem jaki chcesz osiągnąć oraz czy przychodzisz z jednym konkretnym problemem. Jeśli jest kilka kwestii, które chcesz omówić, pomocne może być spisanie ich na kartce, ale nie jest to konieczne.

Podczas pierwszego spotkania wyjaśnię formę współpracy, zasady dotyczące wizyt, rozliczeń i moich obowiązków, do których między innymi należy dyskrecja i anonimowość. Nie udzielam nikomu informacji dotyczących moich klientów, poza osobami, które klient wyraźnie wskaże pisemnie w kontrakcie.
Pierwsze dwie, trzy wizyty dotyczą rozpoznania problemu i opracowania strategii działania. Po tym czasie zaproponuję najlepszą dla Ciebie formę pomocy lub skieruję Cię do innego specjalisty jeśli uznam to za konieczne.

Udzielam wsparcia indywidualnego osobom dorosłym i nastolatkom. Nie pracuję z parami i dziećmi.

Nie wydaję opinii ani orzeczeń i nie występuję w charakterze świadka w sądzie.

Nie udzielam zgody na nagrywanie spotkań.

bottom of page