top of page

Świadoma zgoda

 

Ja …………………………………………………. wyrażam zgodę na uczestnictwo w konsultacji psychologicznej w formie bezpośredniej lub on-line. Jestem świadoma/y faktu, że w każdej chwili mogę cofnąć zgodę na dalsze spotkania bez podania przyczyny. Zostałam/em poinformowana/y, że administratorem danych będzie Gabinet Wsparcia Psychologicznego, Aleksandra Bielska. Potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

bottom of page